4 chyby, které Vás letos připraví o peníze

autor: | 4. března 2018

V pátek jsem si byl  zaplavat. Možná taky znáte ten pocit, kdy plavete v dráze pro kondiční plavání a říkáte si, jak jste rychlí. V tom ale v dráze vedle Vás plave mladík, který vypadá jako by se ani nesnažil, ale předjede Vás jako byste stáli :-). Dělal jsem, že jsem si toho nevšiml a plaval  dál. Když jsem končil, dal mi jeden z plavců zajímavý tip. Ukázal mi malou změnu v pohybu rukou. Zkusil jsem to a nemohl jsem uvěřit vlastním očím, jaký rozdíl to způsobilo. Nejen, že jsem dokázal držet krok s plavci ve vedlejší dráze, ale přeplavání bazénu bylo najednou méně unavující.

Ne,nebojte se, nechci Vám dát lekci v plavání, jen mě napadlo, že je to vlastně stejné jako s investicemi! Nakonec rozdíl mezi 20% úspěšnými investory a těmi ostatními je hlavně v detailech, přesně jako je to v technice plavání. Jedna ze zásadních věcí, kterou se investoři jako je Warren Buffett liší od těch neúspěšných, je to, že mají pod kontrolou své emoce a chování. 

Dneska se podíváme na několik zásadních chybných investorských přístupů a předsudků, které mohou Vaše portfolio v dalších letech zruinovat, pokud se jich nezbavíte!

1.Nadměrné sebevědomí

Lidé jsou obvykle přehnaně optimističtí, a navíc jsou také nadměrně sebevědomí. Předsudek nadměrného sebevědomí lze definovat tak, že lidé mají sklon nadhodnocovat pravděpodobnost toho, že mají pravdu.

Tento předsudek se v praxi projevuje nejčastěji tím, že investoři častěji nakupují a prodávají různá aktiva, protože jsou přesvědčení, že se jejich cena v blízké budoucnosti změní. Terrance Odean s Bradem Barberem publikovali v roce 2000 analýzu, ve které porovnávali více než 66 tisíc obchodních účtů amerických domácností. Ty, které obchodovaly nejvíce dosahovaly zhodnocení 12,4% p.a. zatímco průměrné tržní výnosy za stejné období dosahovaly 17,9% p.a.. Tyto závěry naznačují, že investoři by dosáhli vyšších výnosů, kdyby dodržovali jednoduchou strategii “kup a drž”. Investoři svoji hrubou výkonnost častým obchodováním poškozují. Na uvedeném příkladu byste si mohli říct, že to ještě není taková hrůza. Omyl! Přijít o 5,5% p.a. znamená za 10 let zbytečnou ztrátu 70%!

Nadměrné sebevědomí je jedním z nejzhoubnějších behaviorálních předsudků, kterými může investor trpět. Skutečný investor s dlouhým investičním horizontem alespoň 5 let (to je většina budoucích i současných retiérů) by se měl krátkodobým spekulacím – neboli tradingu – spíše vyhnout.

2.Iluze kontroly

Iluze kontroly popisuje skutečnost, kdy se lidé domnívají, že mohou kontrolovat nebo alespoň ovlivnit jevy, události či výsledky, které jsou náhodné nebo ne zcela náhodné, nicméně nejsou v moci konkrétního jedince.

Drobní investoři si například často myslí, že když mají na svých obchodních platformách různé nástroje technické analýzy a nejrůznější zprávy, pomůže jim to výrazně zvýšit investiční výkonnost. Bohužel, studie prokázaly, že tyto pomůcky zvyšují pouze nadměrné sebevědomí investora a nikoli jeho investiční výkonnost.

Tímto jevem se zabýval i Michael Pompian ve své knize Behaviorální finance a management bohatství. Upozorňoval zejména na jev online obchodování. Díky obchodní platformě (speciální počítačový program), Vám chodí pravidelně nejrůznější analýzy a komentáře. Je evidentní, že tyto “věcičky” zvyšují Vaše sebevědomí, optimismus a pocit kontroly nad obchodními výsledky. Ve skutečnosti je to pouhá iluze! Makléřská společnost se tímto způsobem pouze snaží dostat ke svým klientům blíž a zejména je motivovat k častějším obchodům, ze kterých jim plynou významné provize. 

Pokud chcete obchodovat sami, tak si uvědomte, že investování je pravděpodobnostní činnost. Prvním krokem na cestě k uzdravení předsudku iluze kontroly je, udělat krok zpět a uvědomit si, jak komplexní globální ekonomika a globální trhy jsou. Vyhledávejte protikladné informace, názory a stanoviska.
Ptejte se sami sebe:

  • Proč uskutečnit právě tuto investici?
  • Jaké jsou důvody pro riziko poklesu?
  • Kdy tuto investici prodám?
  • Co se může pokazit?

Tyto otázky vám mohou pomoci prověřit logiku Vašeho rozhodnutí dřív, než dané rozhodnutí skutečně implementujete a uskutečníte.

3.Strach z neznáma

Investoři a lidé obecně nemají nejasné a neznámé situace příliš v lásce. Lidé jsou více ochotní jednat podle svého mínění a podle svých odhadů, pokud se v dané oblasti cítí být kompetentnějšími.

Obava z neznámého u mnohých investorů vysvětluje extrémní opatrnost k akciím, o kterých se domnívají, že je neznají.

Pravým opakem toho, je preference firem důvěrně známých. Tato obava může také zdůvodnit, proč jsou investiční portfolia často nedostatečně diverzifikována.

Souvisí s tím i takzvaný “domácí předsudek”, který říká, že neinformovaní investoři budou preferovat akcie firem z vlastní země nebo blízkého okolí, které sami znají. Také se projevuje jeden syndrom, který říká, že investoři předpovídají svému regionu či zemi lepší ekonomické vyhlídky než oblastem vzdálenějším. Důsledkem tohoto předsudku je neochota, či nechuť svoje investiční portfolio mezinárodně diverzifikovat. Je evidentní, že například Česká republika je tak malá zemička, že by české společnosti měly v portfoliu českých investorů hrát zanedbatelnou roli. Vetšinou je ale opak pravdou a v akciových portfolií klientů nalézáme téměř výhradně akcie českých společností. 

4. Zpětný pohled

Můžeme tento předsudek definovat jako přirozenou lidskou tendenci vysvětlovat veškerý minulý vývoj (který je často zcela náhodný) tak, že jsme všechno věděli předem. Jedním velice nebezpečným důsledkem, který z předsudku zpětného vyplývá, je to, že nám může zabránit učit se a poučit se z vlastních chyb.

Příklad ze života:

Česká republika žije hokejem. Ukážeme si tedy příklad na něm. Komentátoři televizním divákům vysvětlují, proč dneska Češi vyhráli. Podávají to  tak, jako by to bylo již od začátku jasné, že Češi vyhrají. Bylo v tom hodně srdíčka, trenérova taktika byla skvěle postavená a obrana hrála skvěle. Nikoho už příliš nezajímá, že jsme vyhráli pouze o gól a Kanada trefila třikrát tyč. Pokud by dvě střely Kanady mířící do tyče nakonec skončily v bráně, komentář by vypadal asi následovně: “Dneska jsme neměli svůj den. Chybělo nám i to pověstné sportovní štěstíčko. Několik dobrých šancí jsme neproměnili.” Právě to sportovní štěstíčko je tím faktorem, tou náhodností, těmi miskami vah pravděpodobnosti, které rozhodnou o tom, jestli budou hokejisté v médiích kritizovaní, nebo naopak oslavovaní. Výsledek ovšem vždy může být pouze jeden, a drtivá většina komentářů pak analyzuje to, proč byl právě tento konkrétní výsledek nevyhnutelný, a které faktory k němu vedly. Realita ovšem mohla být zcela jiná. Co mohlo být  se stejně velkou pravděpodobností jako to, co se skutečně stalo, již nicméně nikoho příliš nezajímá.

Uvedu příklad ze světa financí. Jeden analytik prognózoval růst firemního zisku o 20% a druhý analytik o 10%. Skutečnost se rovnala 20%, a proto je první analytik považován za hrdinu a druhý za blbce. Nikoho už nezajímá, že dobrý odhad prvního analytika byl s velkou pravděpodobností dílem štěstěny a náhody. Proto se analytici ve svých prognózách nechtějí od sebe příliš lišit, aby někteří z nich nevypadali před očima svých klientů jako hlupáci. Prostě pokud se svezou s davem, nic jim nehrozí.

Analytici mají velice často tendenci dění na finančních trzích komentovat následujícím způsobem: “Jelikož A vzrostlo, B pokleslo a C se nezměnilo, proto byl vývoj D takový a makový.” Analytici se snaží vystupovat jako jedinci s nadpřirozenými schopnostmi. Pravda je ale taková, že téměř každý jedinec se základní znalostí finanční a investiční teorie by dokázal takové komentáře sesmolit. Prognózovat tímto způsobem budoucnost je téměř nemožné, a to zejména v krátkodobém horizontu, neboť v krátkých obdobích hraje prim nálada a psychologie. 

Závěrem

Chyb v investorských přístupech je samozřejmě podstatně větší množství, než nám umožňuje popsat rozsah tohoto článku. Vyjmenoval a popsal jsem tedy alespoň ty, se kterými se setkávám při práci s investory nejčastěji. Znám několik lidí, kteří se dokáží dobře živit krátkodobými spekulacemi na nárůst nebo pokles ceny jednotlivých aktiv (tzv. Tradingem) , aleznám podstatně víc  lidí, kteří tímto přístupem přišli často o nemalé množství svých peněz. Proto nepodléhejte reklamním sloganům lidí, kteří se Vám často snaží jen prodat své kurzy a knihy o tom, jak díky tradingu rychle a bez rizika zbohatnout. Sestavte si jasný a dlouhodobý finanční plán, kterého se pak můžete dlouhodobě držet a své cíle tak postupně realizovat.

Další zdroje:
http://bloomberg.com
Terrance Odean s Bradem Barberem – studie: Pohlaví, přílišná sebedůvěra a akciové investice
kniha – Investor 21.století

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.
více o autorovi
Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

<a href="https://cimpel.cz/author/jiri-cimpel/" target="_self">Jiří Cimpel, EFP</a>

Jiří Cimpel, EFP

Jsem přesvědčený, že čemu rozumíte, toho se nebojíte. Proto se již řadu let věnuji publikační činnosti a pravidelně vzdělávám českou veřejnost v oblasti investic. S investicemi svými i našich klientů jsem prošel většinu období, které finanční trhy přináší a sdílím s Vámi zkušenosti, které jsem za tuto dobu získal. Vycházím i z teoretických znalostí, které jsem získal v uplynulých letech, kdy jsem dosáhl na prestižní evropské certifikáty a tituly EFA a EFP.

další články autora

Další články z rubriky Investice

Investovat na dluh, nebo za hotové?

Společnost MagnifyMoney udělala v letošním roce průzkum mezi téměř tisíci investory v USA a zjistila zajímavou skutečnost ohledně přístupu k...

Přečtěte si také …

Důchody

Předčasný důchod – ano či ne

Naši knížku "Do důchodu s rentou" si za poslední dva měsíce stáhlo přes 1 700 lidí. Dostali jsme celou řadu velmi pozitivních ohlasů. V této...

Investiční tipy

Chcete dostávat pravidelné Investiční tipy? Nechte nám tu svůj e-mail.

Investiční tipy

Chcete od nás každý týden dostávat investiční tipy? Vyplňte, prosím, své jméno a e-mail. První investiční tip Vám odešlu během několika málo okamžiků.

Děkujeme za zájem o naše investiční tipy.